Get Adobe Flash player

Hálózatok felépítése

Hálózatok felépítése

Napjainkban a strukturált kábelezési rendszerek viharos elterjedésének lehetünk szemtanúi. Ma már többé-kevésbé mindenki egyetért azzal, hogy egy korszerű informatikai hálózat alapja a strukturált kábelezési rendszer.
A strukturált kábelezési rendszerek általában az épületek felújítási, építési munkálataival együtt kerülnek kiépítésre. Általában az összköltségvetés 2 %-át (ez gyakran kevesebb, mint amit az építési projektben tartalékként meghatároznak) teszi ki az erre a célra fordítandó összeg, ami persze így sem kevés.Megkívánt élettartamuk is ennek megfelelően legalább 10-15 év. Ilyen hosszú időre, figyelembe véve az információtechnológia szédítő fejlődési ütemét, nehéz megjósolni, hogy milyen alkalmazások és technológiák fogják uralni a hálózatok világát. Egy bizonyos: az átviteli sebesség nő.A döntéshozók számára ezért nehéz feladatot jelenthet a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása. Mivel a szakirodalomban méltatlanul ritkán, és meglehetősen egyoldalúan esik szó erről a nagyon fontos informatikai építőelemről, az alábbiakban megkíséreljük összefoglalni a legfontosabb alapfogalmakat, technológiákat, amelyekkel a felhasználó egy-egy strukturált kábelezési rendszerre benyújtott ajánlatban találkozhat.

Mi is a struktúrált hálózat ?

A strukturált kábelezési rendszer épületeken belüli, vagy közös épületcsoportok adatátviteli hálózatának kiépítését szolgáló egységes rendszer. A strukturált kábelezés az egységesség elvére épül. Minden végpont azonos tulajdonsággal rendelkezik, egy féle rendezőelemet használ, azonos érpárszámú kábel fut az egyes végpontokhoz. A végfelhasználói csatlakozási felületek alkalmasok telefonok, számítógépek, IP telefon, beléptető rendszer, és egyéb hálózati eszközök üzemeltetésére. Az eszközöket a hálózaton belül könnyebben tudjuk mozgatni, cserélni. Igény szerint bővíthető további végpontokkal. A strukturált hálózatok végfelhasználói részében rézérpáras kábeleket használunk. Ezek a kábelek 4 érpárat tartalmaznak. A horizontális kábelezés hossza maximálisan 90 méter lehet! Hálózat lehet:LAN: (Local Area Network) helyi, – MAN: (Metropolitan Area Network) városi, – WAN: (Wide Area Network) országos, – GAN: (Global Area Network) világ. Szabványok, előírások Az 1980-as években a TIA (Telecommunications Industry Association) és az EIA (Electronic Industries Association) kezdett bele módszerek kidolgozásába, azzal a szándékkal, hogy az épületeken belül egységes kábelezési rendszer alakuljon ki.1991-ben, a TIA / EIA kiadta a TIA / EIA 568 épület Távközlési kábelezési szabványt. ANSI/TIA/EIA-568 kábelezési szabványt. A TIA / EIA strukturált kábelezési szabványok határozzák meg a tervezését, kiépítését, és dokumentálását a kábelezési rendszernek. Blokkokból tevődik össze, a blokkok integrált hierarchikus módon hoznak létre egy egységes kommunikációs rendszert. Például, munkacsoportok a helyi hálózatokat jelentik, ezen blokkoknak alacsonyabb teljesítményű követelményeknek kell megfelelniük, mint a gerinchálózati blokkoknak, amelyek nagy teljesítményű üvegszálas kábelekkel működnek a legtöbb esetben. A szabvány meghatározza a száloptikai kábelek (mono- és multimódosú), STP (árnyékolt csavart érpár) kábelek, és UTP (árnyékolatlan csavart érpár) kábelek használatát. Az eredeti TIA / EIA 568 dokumentumot több frissítés és kiegészítés követte. A legnagyobb szabványfrissítést 2000-ben adták ki, ez magába foglalja a korábbi változásokat is. – ISO/IEC 11801:2002-09 Nemzetközi szabvány. Meghatározza, általános rendeltetésű távközlési kábelezési rendszereket: strukturált kábelezést, analóg és ISDN-telefóniát, a különböző adatátviteli szabványokat, az épület vezérlőrendszereket. Melyek alkalmasak a széles körű alkalmazásra. Vonatkozik a kiegyensúlyozott réz kábelekre és optikai szálas kábelekre. – EIA/TIA 568-B.1:2002-06 és EIA/TIA 568- B.2:2002-06 ( TIA/EIA-568-B meghatározza a szabványokat, amelyek lehetővé teszik a tervezés és a végrehajtás a strukturált kábelezési rendszereken. Meghatározza az előírásoknak megfelelő kábelek típusait, távolságokat, csatlakozókat, kábel rendszer architektúráját , a kábel-végződtetési szabványokat és teljesítményjellemzőket. A kábel telepítését és vizsgálati módszereket telepített kábelen. A fő standard TIA/EIA-568-B.1 határozza meg az általános követelményeket, a-568-B.2 összpontosít alkatrészek kiegyensúlyozott twisted-pair cable rendszereket, a 568-B.3 címek elemei üvegszálas optikai kábel rendszerét. – EN50174-1:2000 ( Információtechnika. Kábeltelepítés. 1. rész: Előírás és minőségbiztosítás)

A kábeleket adatátviteli paramétereik szerint különböző kategóriába soroljuk. Class A: legfeljebb 100 kHz használatával elemek 1. kategória Class B: legfeljebb 1 MHz elemek felhasználásával 2. kategória Class C: legfeljebb 16 MHz elemek felhasználásával a 3. kategóriába Class D: 100 MHz használatával elemek kategória 5e Class E: legfeljebb 250 MHz használó elemek kategóriában 6 Class F: legfeljebb 600 MHz használatával elemek 6A. kategória Class Fª : legfeljebb 1000 MHz-használó elemek kategóriában 7 A (1. módosítás, az ISO / IEC 11801, 2nd ed.)


A kábelek szerkezetük szerint a következõk lehetnek:

  • UTP: Unshielded Twisted Pair, vagyis árnyékolatlan csavart érpár.
  • F/UTP: 4 érpár egy közös fóliával árnyékolva, néha egy merevítõ szál is található a kábelben, ami a védõcsõben, vagy csatornában való húzást segíti.
  • SF/UTP: A kábelben a nagyobb zavarvédelem érdekében az árnyékoló fólia felett még egy árnyékoló hálót is alkalmaznak.
  • S/FTP: Érpárankénti árnyékolást alkalmaznak, valamint a 4 érpárra együttesen még egy közös árnyékoló hálót tesznek.
  • U: Unshielded (árnyékolatlan) (nincs közös árnyékolás) S: Shielded (kábelharisnyával árnyékolt) F: Foilded (fémfóliával árnyékolt)

Mérés: A struktúrált hálózatokat mérhetjük aktív eszköz kimenetelétől a végberendezés bemenetéig (patch kábellel együtt), ezt a mérést CHANNEL mérésnek nevezzük. Vagy rendező felülettől (patch panel) és a végcsatlakozóig, ebben az esetben PERMANENT LINK mérést végzünk. Mérést csak hitelesített műszerrel végezzünk! Minden mérés előtt kalibráljuk műszerünket. Mérőműszer által mért adatok a következők: – huzaltérkép (Wire map) – hurokellenállás (Resistance) – érhossz (Lenght) – késleltetés (Propagation Delay) – késleltetés különbség (Delay Skew) – beikatatási csillapítás (Insertion Loss) – reflexiós csillapítás (Return Loss) – közelvégi áthallás (NEXT) – összegzett közelvégi áthallás (PSNEXT) – távolvégi áthallás (ELFEXT) – összegzett távolvégi áthallás (PSELFEXT)